Pravidla pro půjčování společenských her

I. Režim půjčování

  • Hry si zájemci mohou půjčit v oddělení pro dospělé, čtenářům mladším 12 let se hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce
  • Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců vyrovnanými závazky vůči letohradské knihovně
  • Čtenář si může půjčit maximálně dvě hry
  • Výpůjční doba her je 28 dní bez možnosti prodloužení
  • Uživatel je povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásit obsluze knihovny
  • Hry lze rezervovat, platí stejné podmínky jako u ostatních dokumentů (poplatek 10 Kč)

II. Režim vracení

  • Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže tak neučiní, knihovna mu bude účtovat poplatek z prodlení (stejný jako u ostatních dokumentů) dle platného ceníku
  • V případě poškození či ztráty společenské hry nebo její části, bez které je hra nepoužitelná, je uživatel povinen zakoupit hru novou nebo uhradit cenu celé hry
  • V případě poškození hry nebo její části, kterou lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu do jednoho měsíce
  • V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád
V platnosti od 1. ledna 2015
Jaroslav Moravec
ředitel Kulturního centra Letohrad