Nabídka pro školy

To nejlepší z Večerníčků (pro mateřské školy)
Povídání o večerníčkových pohádkách spojené s prohlížením knížek
Povídání o pohádkách (pro 2. a 3. třídu)
Povídání s dětmi o tom, co je pohádka, rozdělení pohádek, kdo v nich vystupuje, pohádkové bytosti
Co je encyklopedie, slovník (pro 4. a 5. třídu)
Seznámení s encyklopedií, jak vyhledávat pojmy, srovnání s internetem, vyhledávání v praxi
Vyhledávání informací v knihovně (2. stupeň ZŠ, SŠ)
Seznámení s vyhledáváním informací ve slovnících, encyklopediích, na internetu, orientace v knihovně, praktické vyhledání informací a dokumentů