Pravidla pro půjčování elektronické čtečky

I. Režim půjčování

 • Elektronická čtečka je k dispozici v oddělení pro dospělé, slouží k prezenčnímu zapůjčení i absenčnímu půjčování mimo knihovnu
 • Čtečku si mohou půjčit pouze čtenáři starší 18 let registrovaní minimálně jeden rok
 • V knihovně je možno se čtečkou pracovat pouze v oddělení pro dospělé čtenáře
 • Čtečka se půjčuje mimo knihovnu maximálně na dobu 28 dní bez možnosti prodloužení
 • Výpůjčky se realizují na základě Smlouvy o výpůjčce elektronické čtečky mezi Kulturním centrem Letohrad a čtenářem a po složení vratné kauce 1000 Kč
 • Čtenář je povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti
 • Čtečka se půjčuje nabitá, před půjčením se zkontroluje její funkčnost
 • Čtenář je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu
 • Čtečku lze bezplatně rezervovat

II. Režim vracení

 • Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanovené termínu, v případě prodlení platí sankční poplatek 30 Kč za každý započatý den
 • Čtečka se vrací nabitá (není-li tomu tak, musí čtenář počkat, až ji obsluha nabije a zkontroluje její funkčnost)
 • V případě poškození nebo ztráty čtečky nebo jejího příslušenství je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši
 • Pokud nepanuje při vracení jistota, že čtečka a její příslušenství jsou v pořádku, bude čtečka do pěti pracovních dnů zkontrolována odborníkem a kauce prozatím nebude vrácena
 • Kauce se vrací po předložení platného průkazu totožnosti
V platnosti od 1. září 2014
Jaroslav Moravec
ředitel Kulturního centra Letohrad