Za krásami Izraele - cestopisná přednáška pana RNDr. Vladimíra Nožky

10. 3. 2010