Přednáška PhDr. Davida Vicha o středověkém opevnění Lanšperku

22. 11. 2012