Autorské čtení Petra Uhlíře, Petra Dostálka, Vladimíra Hrdiny, Julie Miletínové a Martina Vídenského

20. 10. 2011